Нүүр хуудасМэдээНийслэл: Барилга, байгууламжийн төлөв байдалд дүгнэлт гаргаж байна

Нийслэл: Барилга, байгууламжийн төлөв байдалд дүгнэлт гаргаж байна

Барилгын салбарын хяналтыг нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэгч Хотын стандарт, хяналтын газар нь чиг үүргийн хүрээнд барилга, байгууламжийн төлөв байдалд дүгнэлт гаргадаг. Барилгын тухай хууль болон Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасны дагуу барилга өмчлөгч, эзэмшигч нь барилгын техникийн хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах эрхтэй байдаг. Үүнийг үндэслэн тус байгууллагаас дараах тохиолдолд барилгын төлөв байдлын дүгнэлт гаргадаг. Тодруулбал,

 1. Орон сууцны байшингийн дээвэр, цахилгаан шат зэрэгт их засвар хийх үед их хэмжээний хөрөнгө шаардагдаж буй бол
 2. Барилга байгууламжийн төлөв байдалд дүгнэлт гаргуулах бол
 3. Барилга байгууламжид ан цав, цууралт үүсэх зэрэг ноцтой эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд дүгнэлт гаргуулах шаардлагатай.

Дээрх тохиолдолд хамаарах иргэн, ААН байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн барилгын техникийн Улсын байцаагч барилгын техникийн ашиглалт, орон сууцны зориулалт төлөвлөлтийн байдал, зураг төслийн дагуу хийгдсэн эсэх, хот төлөвлөлт болон барилга байгууламжийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт дээр дараах бичиг баримтын шаардлагаар хянан үзэж дүгнэлт гаргана. Үүнд:

 1. Хүсэлт (Тухайн зориулалт хүсэлтийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй тусгана)
 2. Тухайн барилга, байгууламжийн зураг төсөл (зураг төсөл байхгүй тохиолдолд Үндэсний төв архиваас хуулбарыг авч хавсаргана)
 3. Барилга байгууламжийн хувийн хэргийн хуулбар (Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 180 дугаартай “Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам батлах тухай” тушаалын дагуу хөтөлсөн байх)
 4. Улсын комиссын байнгын ашиглалтад хүлээн авсан актын хуулбар (барилга, байгууламжийн төрөл, даац, хийц, бүтээцийн мэдээлэл бүхий)
 5. Барилга байгууламжийн тухайн үеийн фото зураг (гадна болон дотор)
 6. Эрх бүхий байгууллагаас олгосон холбогдох зөвшөөрөл
 7. Тухайн объект ашиглагч байгууллагаас тайлбар бүхий албан бичиг (СӨХ гэх мэт)
 8. Бусад баримт бичиг (шаардлагатай тохиолдолд Улсын байцаагч нэмэлтээр гаргуулах) зэрэг багтах юм.

 ХОТЫН СТАНДАРТ, ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Сэтгэгдэл оруулна уу!
энд нэрээ оруулна уу

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ИХ УНШИГДСАН